Služby

Alfa Tool Design, s.r.o. poskytuje designerské, vývojové, konstrukční a technologické produkty a služby pro automobilové výrobce a jejich dodavatele:

  • Vývojové řešení a návrhy
  • 3D vývoj a konstrukce
  • 2D technické výkresy a dokumentace
  • Konstrukce lisovacích nástrojů
  • Konstrukce středních a malých měřících přípravků
  • Konstrukce a vývoj prototypových dílů a nástrojů
  • Technologická podpora projektů
  • Řízení projektů
  • Odborné konzultace na všech stupních výroby